Blog

Trải nghiệm thuyền SUP trên sông Hương

Chèo thuyền SUP là một hoạt động thể thao dưới nước thường được sử dụng ở Sông Chày – Quảng Bình hay ở Hạ Long – Quảng Ninh. Nhưng nay, trải nghiệm thuyền SUP đã được đưa vào hoạt động trên dòng sông Hương thơ mộng. Là một người không biết bơi, cứ ngờ ngờ...
Read more