Blog

Kiến trúc độc đáo Cố đô Huế

Từng là Kinh đô uy nghiêm một thời, Huế không chỉ sở hữu các cung điện, đền đài, lăng tẩm mà còn có rất nhiều công trình kiến trúc nổi bật khác như Trường Quốc học, Ga Huế,… Tất cả đã tạo nên kiến trúc vừa cổ xưa lại vừa hiện đại của xứ thần...
Read more