Blog

Kinh thành Huế – Nét quyến rũ của di tích lịch sử phong kiến cuối cùng

Kinh thành Huế hay còn được gọi là Thuận Hóa kinh thành là tòa thành ở Cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm từ 1805 đến 1945. Kinh thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ 1805...
Read more