Blog

Tết ở Huế – Những phong tục thú vị chỉ có ở Cố đô

Là người Việt thì ai cũng biết Tết guyên Đán là lễ truyền thống có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với dòng dõi con rồng cháu tiên chúng ta từ xưa đến nay. Đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị của tình cảm người Việt và trải qua thời gian,...
Read more