Bảng giá vé tham quan cố đô Huế 2021 được cập nhật mới nhất dành cho du khách muốn khám phá Huế vào 2021. Với giá vé được quy định chung như các năm trước dành cho các đối tượng du khách nước ngoài và Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2021 nhằm kích cầu du lịch cho thị trường khách trong nước, thực hiện chính sách giảm phí cho một số điểm, tuyến tham quan cho khách Việt Nam.

Đại Nội Huế

Gía vé tham quan giảm theo từng điểm

STT Cơ cấu điểm, tuyến tham quan Mức thu phí

(Đvt: Đồng/người/lượt)

Khách Quốc tế Khách Việt Nam
Người lớn Trẻ em Người lớn

 

Trẻ em
1 Hoàng cung Huế (Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

 

280.000 55.000 200.000 40.000
2 Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định 100.000đến 150.00 20.000 150.000 30.000
3 Các khu di tích: Lăng vua Gia Long, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Đồng Khánh, Điện Hòn Chén, Cung An  Định, Đàn Nam Giao 50.000 Miễn phí 50.000 Miễn phí
4 Bạch Mã Village 100.000 100.000 100.000 100.000
5 Đền Huyền Trân Công Chúa 15.000 15.000 15.000 15.000
6 Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng 120.000 120.000 120.000 120.000
7 Khu du lịch suối khoáng nóng Alba Thanh Tân 170.000 170.000 170.000 170.000
8 Khu du lịch YesHue Eco 150.000 150.000 150.000 150.000
9 Làng cổ Phước Tích 30.000 30.000 30.000 30.000
10 Làng du lịch sinh thái Về Nguồn 100.000 100.000 100.000 100.000
11 Nhà trưng bày nông cụ Cầu Ngói Thanh Toàn 20.000 20.000 20.000 20.000
12 Nhà vườn An Hiên 50.000 50.000 50.000 50.000
13 Thác Anor 5.000 5.000 5.000 5.000
14 Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã 25.000 25.000 25.000 25.000
15 Vườn Quốc gia Bạch Mã 60.000 20.000 60.000 20.000

Đàn Nam Giao

Gía vé theo tuyến tham quan

STT Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

 

Mức thu phí

(Đvt: Đồng/người/lượt)

 

Khách Quốc tế

 

Khách Việt Nam
Người lớn Trẻ em Người lớn Trẻ em
1 Tuyến 03 điểm:Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Khải Định 420.000 80.000 420.000 80.000
2 Tuyến 04 điểm:Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định 530.000 100.000 530.000 100.000
3 Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả điểm di tích) 580.000 110.000 580.000 110.000

Lăng Khải Định

Giảm giá vé tham quan Huế 2021

Thời gian giảm giá: Từ ngày 01/03 đến 31/08/2021

Đối tượng áp dụng: dành cho du khách Việt Nam và khách tham quan theo tour.

Quy định độ tuổi trẻ em từ 07 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m

Ngoài các giá vé được nêu ra như trên còn có một số vé được giảm như sau:

Lăng Đồng Khánh

Gía vé tham quan giảm theo từng điểm

STT Cơ cấu điểm, tuyến tham quan

 

 

Mức thu phí

(Đvt: Đồng/người/lượt)

 

Khách Quốc tế

 

Khách Việt Nam

 

Người lớn Trẻ em Người lớn Trẻ em
1 Hoàng Cung Huế (Đại Nội, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) 200.000 40.000 150.000 30.000
2 Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định

 

150.000 30.000 100.000 20.000
3 Tuyến 3 điểm: Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Khải Định

 

50.000 Miễn Phí 50.000 Miễn Phí

 

Vườn quốc gia Bạch Mã

Gía vé theo tuyến tham quan

STT Gía vé tham quan giảm theo từng điểm

 

Mức thu phí

(Đvt: Đồng/người/lượt)

 

Khách Quốc tế

 

Khách Việt Nam

 

Người lớn Trẻ em Người lớn Trẻ em
1 Tuyến 03 điểm:Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Khải Định 420.000 80.000 280.000 55.000
2 Tuyến 04 điểm:Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định 530.000 100.000 530.000 100.000
3 Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích) 580.000 110.000 580.000 110.000

Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng

Các đối tượng được miễm, giảm vé tham quan

  1. Miễnthu phí tham quan đối với khách của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong trường hợp có giấy giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
  2. Miễnthu phí tham quan đối với trẻ em dưới 7 tuổi và học sinh các trường phổ thông tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học thuộc tỉnh do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm BTDTCĐ Huế, kèm theo danh sách cụ thể.
  3. Miễnthu phí tham quan đối với các ngày Lễ, Tết theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
  4. Giảm50% phí tham quan đối với các đối tượng là thân nhân Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh,người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người tàn tật trong trường hợp tổ chức tham quan tập thể.
  5. Giảm50% phí tham quan đối với người cao tuổi (là công dân Việt Nam đủ từ 60 tuổi trở lên).
  6. Giảmtối đa không quá 50% phí tham quan cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hằng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm BTDTCĐ Huế, kèm theo danh sách cụ thể.

Thác Anor

Số ngày sử dụng của các loại vé tham quan di tích cố đô Huế

Vé tuyến gộp 3 điểm và vé tuyến gộp 4 điểm: Thời hạn sử dụng tối đa là 02 ngày kể từ ngày mua vé

Vé tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích): Thời hạn sử dụng tối đa là 03 ngày kể từ ngày mua vé.

Làng cổ Phước Vinh

Thời gian đóng/mở cửa tại các điểm tham quan

+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30

+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00