Blog

[Kinh nghiệm bản địa] Đến Huế và di chuyển bằng phương tiện gì?

Bên cạnh việc đi đâu, ăn gì, ở đâu thì việc lên kế hoạch sẽ di chuyển bằng phương tiện gì để đến Huế và chọn hình thức đi lại phù hợp để khám phá Cô đô cũng rất cần thiết đấy. Mong rằng một vài gợi ý dưới đây về phương tiện di chuyển...
Read more