Blog

Vincom – Thiên đường mua sắm, ẩm thực và giải trí lớn nhất Huế

Vincom Plaza Huế cao 160 m có 39 tầng và hoàn thành vào năm 2018. Đây là các tòa nhà cao nhất tại Thành phố Huế và cũng là tòa nhà cao thứ 60 của Việt Nam. Tòa nhà này không chỉ là tòa nhà cao nhất Huế mà còn là trung tâm thương mại,...
Read more